Åpningstider & priser

”Jo lenger et menneske får lov å være barn – jo eldre blir det"
(Novalis)



Åpningstider

Mandag - Fredag:  06:45 – 17:00

Stengt 3 uker i juli, mellom jul og nyttår foruten 6 planleggingsdager



Priser


         Plass
 
     Foreldrebetaling              Matpenger        
 100%
 3230,-  
320,-

 80%  2670,-
 260,-

 60%  2155,-
 200,-

 50%  1835,-
 170,-

           40%            1510,- 
 140,-

Satsene er gjeldende fra 01.01.2021. 

Det betales for 11 måneder i året. 

Kjøp av enkeltdager 170 kr per dag etter avtale.


Søskenmoderasjon

For 2.barn gis 30% søskenmoderasjon. 

Fra 3.barn gis 50% reduksjon av foreldrebetalingen.  


Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Mer informasjon og søknadsskjema på rakkestad.kommune.no/barnehage

For mer informasjon les 8. Foreldrebetaling her.


Bruk av uteklær og vask av disse er GRATIS.













Musikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS