Søknad & opptak

”Barn som ikke blir elsket blir voksne som ikke kan elske"
(Pearl S. Buck)
Søknad og opptak

Rakkestad kommune har samordnet opptaksprosess
for de kommunale og private barnehagene. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
Suppleringsopptak skjer kontinuerlig
slik at man kan søke barnehageplass hele året.  

Det søkes på elektronisk skjema på rakkestad.kommune.no/barnehage


Ta gjerne kontakt for mer informasjon
eller hjelp til å fylle ut søknad.Opptakskriterier

1.    Barn som søker utvidelse av plass de allerede har og deres søsken.
2.    Barn med nedsatt funksjonsevne der det foreligger en sakkyndig vurdering.
3.    Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.
4.    Barn som er flerspråklige og har behov for å styrke språkforståelsen.
5.    Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning.
6.    Barn fra hjem  der det er varig sykdom i hjemmet.
7.    Barn av foreldre /foresatte hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet.
8.    Barn bosatt i andre kommuner gis plass ved ledig kapasitet

 Det tas hensyn til gruppenes sammensetning i forhold til alder og kjønn.
Musikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS