Søknad & opptak

”Barn som ikke blir elsket blir voksne som ikke kan elske"
(Pearl S. Buck)
Søknad og opptak

Rakkestad kommune har samordnet opptaksprosess
for de kommunale og private barnehagene. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
Suppleringsopptak skjer kontinuerlig
slik at man kan søke barnehageplass hele året.  

Det søkes på elektronisk skjema på rakkestad.kommune.no/barnehage


Ta gjerne kontakt for mer informasjon
eller hjelp til å fylle ut søknad.Opptakskriterier

-    Barn som har plass og deres søsken.
-    Barn med nedsatt funksjonsevne der det foreligger en sakkyndig vurdering.
-    Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.
-    Minoritetsspråklige barn som trenger å lære norsk.
-    Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning.
-    Varig sykdom i hjemmet.
-    Barn av foreldre der begge er yrkesaktive.
-    Det skal tas hensyn til gruppesammensetning og alder.
-    Barn bosatt i andre kommuner gis plass ved ledig kapasitet

Musikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS