Barnehagehverdagen

"Barn er jordens levende blomster"
(Maksim Gorkji)


Barnehagehverdagen

I barnehagen har vi en unik arena for samhandling på mange områder.  Positive voksne med godt humør er og skal være gode rollemodeller.  Vi er både yngre og eldre, men vi er alle svært glade i dagen sammen med mange flotte barn som bidrar med et hav av ideer og inspirasjon.

Musikk legges inn i samlinger med sanger, rim og bevegelse.  Variasjon, innspill og respons fra barna er viktig. Mer spontant i hverdagen brukes og inspireres det også til sang, lek med rytme og delt musikkglede. Sang er et godt verktøy til språk og språkutvikling og å bli kjent med og bruke rytmeinstrumenter er spennende.
 
Samlinger knyttet til læring i forhold til prosjektarbeid gir grobunn for utforskning og medvirkning.  Gjennom aktiv deltakelse i barnehagehverdagen vil barnet stadig gjøre nye erfaringer.  Samlinger som inneholder eventyr og bøker fra barnelitteratur, er også viktig å formidle, som en del av vår kulturarv.

Under måltidene blir barna selvstendige etter hvert som de får lov å smøre maten sin.  De eldste barna dekker bord og rydder opp sammen med voksne.

Frileken og rolleleken er områder der barna lærer å innordne seg i grupper og tar valg.  Noen ganger leker vi voksne med barna etter deres ønske, og vi leker ringleker som Slå på ring, Ta den ring osv..  Vi kan også ha stasjoner hvor barna foretar egne valg.  Barns medvirkning skaper positive innfallsvinkler. Vi har flere ”madrasser” i ulike fasonger som barna bygger med i rolleleken og som både mindre og større barn verdsetter.  Når vi tegner/maler/vever og bruker puslespill og lignende trenes finmotorikken samtidig som barna koser seg sammen med voksne.

Barna er gjerne med og baker og i mindre grupper deltar de i tilberedning av måltidene.

Uteleken er vesentlig.  Her utfolder barna seg grovmotorisk og vår oppgave er å skaffe motivasjon for mye bevegelse.  Leker, redskap, sykler, sklier, huske og klatrestativ er stikkord.  Viktig er det også å oppleve flere ting – hyppige turer og aktivitetsdager hvor barna gjør andre erfaringer har betydning.

Musikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS