HMS

”Barn er de hendene som vi griper himmelen med"
(Henry Ward Beecher)HMS og kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet og hvert enkelt barn skal få så god oppfølging som mulig.  Det er naturligvis vesentlig at en barnehage tar arbeidet med HMS seriøst (HMS = Helse, Miljø og Sikkerhet).  Ingenting er mer verdifullt enn våre barn! HMS er omfattet som en del av barnehagens styringssystem. 

Systematisk kvalitetsarbeid er derfor påkrevet.  Det er viktig å forebygge skader.  Dette innebærer alt fra å ha godkjent uteplass, sikre inneleker, gode rutiner når man er på tur, ved matlaging eller aktiviteter i skogen.  Et godt HMS system innebærer også at man har gode prosedyrer ved krisesituasjoner som for eksempel ved brann.  Vi har beredskapsplaner som fungerer for å kunne løse uforutsette situasjoner.  

Vi har regelmessig gjennomgang av sikkerheten i barnehagen.  Det innebærer at vi regelmessig gjennomfører egenkontroll.  Det betyr også at vi har regelmessig eksternkontroll av bl.a lekeapparater, el.sikkerhet og mattilsynet.Musikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS